เกิดปัญหาในการสตรีมอุปกรณ์

หากไม่สามารถรับชมแอปพลิเคชัน MONOMAX ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

รับชมบน Android

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์
  1.  กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องค้างไว้
  2.  เมื่อเครื่องดับแล้วให้กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง
  3.  หลังจากนั้นให้ทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
 • ล้างข้อมูลแอพลิเคชัน
  1. ไปที่ "การตั้งค่า" จากหน้าจอหลักในอุปกรณ์ที่ใช้งาน         
  2. เลือก "ทั่วไป"
  3. เลือก "แอปพลิเคชัน"
  4. เลือก "จัดการแอปพลิเคชัน”
  5. เลือก MONOMAX
  6. เลือก "การจัดเก็บข้อมูล"
  7. เลือก "ล้างข้อมูล" หรือ "ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล" จากนั้นกด "ตกลง"
  8. หลังจากนั้นให้ทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
 • ติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่
  1. เปิด Play Store แล้วค้นหา MonoMax
  2. เลือก "ถอนการติดตั้ง" และยืนยันถอนการติดตั้ง
  3. เลือก "ติดตั้ง" (Install) 
  4. เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

รับชมบน iOS

 • เปลี่ยนเครือข่ายที่ใช้งาน  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1.  เลือก "การตั้งค่า" บนหน้าจอ
  2.  เลือก "Wi-Fi"
  3. เลือกเครือข่ายอื่นแทนอันเดิมและกดเชื่อมต่อ
  4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ปิดและเปิดแอปพลิเคชันใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. กดที่ปุ่มโฮม 2 ครั้ง หรือ ปัดขึ้นแล้วค้างไว้ (สำหรับ iPhone X ขึ้นไป)
  2. ปัดซ้ายหรือขวาเพื่อแอพลิเคชัน
  3. เมื่อเจอแล้วให้ปัดขึ้นเพื่อปิดแอปพลิเคชัน
  4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • รีสตาร์ทอุปกรณ์
  1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าจะปรากฏแถบเลื่อนเพื่อปิดเครื่อง
  2. ลากแถบเลื่อน 
  3. หลังจาก 10 วินาที ให้กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง
  4. เมื่อเปิดเครื่องสำเร็จแล้วให้ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่
  1. ลบแอปพลิเคชันออก
  2. หลังจากนั้นไปที่ App Store เเละพิมพ์ MONOMAX ในช่องค้นหา
  3. ดาวน์โหลดเเอปพลิเคชันและติดตั้ง
  4. เมื่อติดตั้งสำหรับแล้วให้ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • รีสตาร์ทเราเตอร์ Wi-Fi 
  1. ปิดเราเตอร์ที่ใช้งาน
  2. ถอดปลั๊กโมเด็มออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา  30 วินาที
  3. เสียบปลั๊กโมเด็มใหม่และรอจนกว่าไฟแสดงสถานะใหม่จะหยุดกระพริบ
 • เปลี่ยนตำแหน่งของเราเตอร์ Wi-Fi
  • เปลี่ยนตำแหน่งเราเตอร์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ไร้สาย เช่น  โทรศัพท์, เตาอบไมโครเวฟ
  • วางเราเตอร์ไว้ในระดับกลางไม่ให้ต่ำหรือสูงกินไป เช่น บนโต๊ะหรือบนชั้นวางของ
 • เปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นเครื่อข่ายอื่น
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.