เกิดปัญหาในการสตรีมอุปกรณ์

หากไม่สามารถรับชมแอปพลิเคชัน MONOMAX ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

รับชมบน Android

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์
  1.  กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องค้างไว้
  2.  เมื่อเครื่องดับแล้วให้กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง
  3.  หลังจากนั้นให้ทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
 • ล้างข้อมูลแอปพลิเคชันบน Android
  1. ไปที่ "การตั้งค่า" จากหน้าจอหลักในอุปกรณ์ที่ใช้งาน         
  2. เลือก "แอปพลิเคชัน"
  3. เลือก "การจัดการแอปพลิเคชัน"
  4. เลือก "MONOMAX"   
    
  5. เลือก "การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล"
  6. เลือก "ล้างข้อมูล" หรือ "ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล" 
  7. เลือก "ลบ" หลังจากนั้นให้ทำการเปิดแอปพลิเคชัน MONOMAX ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
 • ติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่
  1. เปิด Play Store แล้วค้นหา MONOMAX
  2. เลือก "ถอนการติดตั้ง" และยืนยันถอนการติดตั้ง
  3. เลือก "ติดตั้ง" (Install) 
  4. เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

รับชมบน iOS

 • เปลี่ยนเครือข่ายที่ใช้งาน  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1.  เลือก "การตั้งค่า" บนหน้าจอ
  2.  เลือก "Wi-Fi"
  3. เลือกเครือข่ายอื่นแทนอันเดิมและกดเชื่อมต่อ
  4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ปิดและเปิดแอปพลิเคชันใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. กดที่ปุ่มโฮม 2 ครั้ง หรือ ปัดขึ้นแล้วค้างไว้ (สำหรับ iPhone X ขึ้นไป)
  2. ปัดซ้ายหรือขวาเพื่อแอปพลิเคชัน
  3. เมื่อเจอแล้วให้ปัดขึ้นเพื่อปิดแอปพลิเคชัน
  4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ล้างข้อมูลแอฟพริเคชันบน ios 
  1. ไปที่ "การตั้งค่า" จากหน้าจอหลักในอุปกรณ์ที่ใช้งาน
  2. เลือก "ทั่วไป"
  3. เลือก "พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone 
       
  4. เลือกแอปพลิเคชัน "MONOMAX"
  5. กด "เอาแอปที่ไมได้ใช้ออก"
  6. เลือก "ติดตั้งแอปอีกครั้ง" และเปิดแอปพลิเคชัน "MONOMAX" ขึ้นอีกครั้ง 
      
  7.   
 • รีสตาร์ทอุปกรณ์
  1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าจะปรากฏแถบเลื่อนเพื่อปิดเครื่อง
  2. ลากแถบเลื่อน 
  3. หลังจาก 10 วินาที ให้กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง
  4. เมื่อเปิดเครื่องสำเร็จแล้วให้ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่
  1. ลบแอปพลิเคชันออก
  2. หลังจากนั้นไปที่ App Store เเละพิมพ์ MONOMAX ในช่องค้นหา
  3. ดาวน์โหลดเเอปพลิเคชันและติดตั้ง
  4. เมื่อติดตั้งสำหรับแล้วให้ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง


 • รีสตาร์ทเราเตอร์ Wi-Fi 
  1. ปิดเราเตอร์ที่ใช้งาน
  2. ถอดปลั๊กโมเด็มออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา  30 วินาที
  3. เสียบปลั๊กโมเด็มใหม่และรอจนกว่าไฟแสดงสถานะใหม่จะหยุดกระพริบ
 • เปลี่ยนตำแหน่งของเราเตอร์ Wi-Fi
  1. เปลี่ยนตำแหน่งเราเตอร์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ไร้สาย เช่น  โทรศัพท์, เตาอบไมโครเวฟ
  2. วางเราเตอร์ไว้ในระดับกลางไม่ให้ต่ำหรือสูงกินไป เช่น บนโต๊ะหรือบนชั้นวางของ

 • เปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นเครื่อข่ายอื่น 

รับชมบน Android TV

 • วิธีล้างข้อมูลแอปพริเคชันบน Android TV
  1.  กด ปุ่ม รูปบ้านที่ รีโมท
  2.  เลือกไอคอน "ตั้งค่าระบบ" และเลือก "ตั้งค่า" 
    
  3.  เลือกเมนู "แอป"
  4.  เลือกแอปพลิเคชัน "MONOMAX" (หากไม่พบให้ค้นหาจาก "ดูแอปทั้งหมด")   
    
  5. เลือกเมนู "ล้างข้อมูล"
  6. กด "ตกลง" แล้วกด "ปุ่มรูปบ้าน" ที่รีโมท เลือกเมนู "MONOMAX" อีกครั้ง
    

 • Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.