หน้าจอดำ หรือ ขึ้น Error ทุกไฟล์

 • ตรวจสอบเครือข่ายที่ใช้งานสตรีมมิ่ง
  • เครือข่ายบางประเภทอาจมีการจำกัดความเร็วการใช้งานสตรีมมิ่งของผู้ให้บริการบางราย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้เครือข่ายจำนวนมาก แนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสอบถามเพิ่มเติม 
  • ทดลองการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายอินเตอร์อื่นในการเล่น 
  • รีสตาร์ทเครือข่าย เช่น เปิด-ปิดอุปกรณ์ การรับส่งสัญญาณ
 • อุปกรณ์ที่ใช้งานต้องไม่มีการ Jailbreak หรือ Root ซึ่งจะทำให้ไม่รองรับการใช้งานสตรีมมิ่งจาก MONOMAX ได้ ต้องทำการคืนการตั้งค่าเครื่องใหม่
 • หากเข้าใช้งานไม่ได้ผ่านอุปกรณ์ Android Box 
  • แอปพลิเคชัน MONOMAX พัฒนาขึ้นภายใต้ซอฟแวร์ของ GoogleTV ที่รองรับโดย Google พร้อมทั้งมีระบบ DRM ระบบจัดการลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการคัดลอกเนื้อหา ซึ่งเนื้อหา (ภาพยนตร์และซีรีส์) ที่ให้บริการบน MONOMAX นั้นเป็นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทำให้อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน MONOMAX ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีซอฟแวร์ระบบของ Android TV หรือ Google TV ซึ่งบนอุปกรณ์หรือกล่องผลิตภัณฑ์จะมีเครื่องหมาย Android TV ปรากฎอยู่
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่รองรับ โดยสามารถดูที่ อุปกรณ์ที่รองรับ 
  • กรณีเข้าใช้งาน MONOMAX ผ่านอุปกรณ์ Android Box อื่นๆ อาจทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบ Cast เพื่อใช้งานได้กับทีวีโดยผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.