หน้าจอดำและมีแต่เสียง

เว็บไซต์ MONOMAX

 • ให้อัพเดทเวอร์ชันของ Google Chrome
  1. เลือก "เมนู"  ที่มุมบนขวาของเบราว์เซอร์
  2. เลือก Help (ความช่วยเหลือ)
  3. เลือก "เกี่ยวกับ Google Chrome"
  4. Chrome จะแสดงเวอร์ชันปัจจุบันและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
  5. เลือก "เปิดอีกครั้ง"
  6. เปิดเว็บไซต์ MONOMAX ใหม่อีกครั้ง
 • สำหรับคอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการ Window ให้ตรวจสอบไดรเวอร์ 
  • ใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งพร้อมตัวการ์ดเพื่ออัปเดตไดรเวอร์วิดีโอ (การ์ดกราฟิกหรือ GPU )
  • หากอัพเดทไดรเวอร์ไม่ได้ ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่
  • หากไม่มีไดรเวอร์วิดีโอสำหรับคอมพิวเตอร์ (Window10 รับรอง) ให้ใช้อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์อื่น เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Opera

เเอปพลิเคชัน MONOMAX บนมือถือ

หากรับชมบน Android

 • รีสตาร์ทใหม่อีกครั้ง
  1. กดปุ่ม  Power (พาวเวอร์) ที่ด้านข้างของแท็บเล็ตค้างไว้
  2. ยืนยันการปิดเครื่อง
  3. เมื่อแท็บเล็ตปิดแล้วให้ทำการเปิดใหม่อีกรอบ
  4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ล้างข้อมูลแอพลิเคชัน
  1. กดปุ่ม  Power (พาวเวอร์) ที่ด้านข้างของแท็บเล็ตค้างไว้
  2. เลือก แอปพลิเคชัน
  3. เลือก MONOMAX
  4. เลือกล้างข้อมูล
  5. ปิดเครื่องและเปิดเครื่องใหม่
 • อัพเดทเวอร์ชันของซอร์ฟแวร์
  1. เข้าไปที่ "การตั้งค่า"
  2. เลือก "ระบบ" จากนั้นเลือก "ขั้นสูง"
  3. เลือก "อัปเดตระบบ" หรือ "อัปเดตซอร์ฟแวร์"/li>
  4. เลือกล้างข้อมูล
  5. กด อัปเดตระบบ หลังจากอัปเดตระบบสำเร็จแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง

หากรับชมบน Android

 • รีสตาร์ทใหม่อีกครั้ง
  1. กดปุ่ม  Power (พาวเวอร์) ที่ด้านข้างของแท็บเล็ตค้างไว้
  2. ยืนยันการปิดเครื่อง
  3. เมื่อแท็บเล็ตปิดแล้วให้ทำการเปิดใหม่อีกรอบ
  4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง

แอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี

หากรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณ

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์
 1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากช่องเสียบไฟเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที
 2. เสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไป
 3. เปิดอุปกรณ์อีกครั้งโดยใช้รีโมทของอุปกรณ์นั้นๆ
 4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบชนิดของสายที่ใช้ ต้องใช้สาย HDMI หรือ ลองสลับปลายสาย HDMI หรือ ใช้สาย HDMI ใหม่
 • ลองเปลี่ยนพอร์ต HDMI หากยังเกิดปัญหาให้ลองพอร์ต HDMI ของทีวีเครื่องอื่น

หากรับชมผ่านสมาร์ททีวี

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์
 1. ถอดปลั๊กทีวีออกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที
 2. ให้กดปุ่มพาวเวอร์บนทีวีค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อคายประจุ
 3. เปิดอุปกรณ์อีกครั้งโดยใช้รีโมทของอุปกรณ์นั้นๆ
 4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบชนิดของสายที่ใช้ ต้องใช้สาย HDMI หรือ ลองสลับปลายสาย HDMI หรือ ใช้สาย HDMI ใหม่
 • ลองเปลี่ยนพอร์ต HDMI หากยังเกิดปัญหาให้ลองพอร์ต HDMI ของทีวีเครื่องอื่น
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.