เล่นไฟล์หนังไม่ได้

ตรวจสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ลองเปลี่ยนอินเตอร์เน็ตในการเล่น เพื่อดูว่ามีปัญหาที่อินเตอร์เน็ตหรือไม่ เนื่องจากเครือข่ายบางประเภทอาจมีการจำกัดความเร็วการใช้งานสตรีมมิ่งของผู้ให้บริการบางราย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้เครือข่ายจำนวนมาก แนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสอบถามเพิ่มเติม
  • รีสตาร์ทอุปกรณ์ที่ใช้งาน รวมทั้ง router
  • ทดลองเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้งาน ระบบอาจไม่รองรับกับอุปกรณ์ โดยสามารถดูที่ อุปกรณ์ที่รองรับ
  • อุปกรณ์จะต้องไม่ทำการ root ระบบเครื่อง เพราะระบบสตรีมมิ่งจะไม่รองรับทดลองเข้าใช้งานผ่าน Chrome browser ใช้ระบบการสตรีมมิ่งที่แตกต่างกัน
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.