ใช้ระบบ Cast ไม่ได้

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ cast ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi วงเดียวกันกับอุปกรณ์มือถือ อีกทั้ง Wi-Fi มีการเชื่อมต่อสองประเภท ได้แก่ 2.4 GHz, 5.0 GHz  ดังนั้นทั้ง Chromecast และอุปกรณ์มือถือจะต้องเชื่อมต่อแบบเดียวกัน
 • ตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ Cast ว่ามีอีโมจิหรืออักขระพิเศษหรือไม่ หากมีให้แก้ไขดังนี้
  • เปิดแอปอุปกรณ์  Cast ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแล้วแตะที่ชื่อของ Cast ในรายการอุปกรณ์
  • แตะไอคอน "การตั้งค่า" จากนั้นแตะ  "ข้อมูลอุปกรณ์"
  • แตะที่ชื่ออุปกรณ์ แล้วลบอีโมจิหรืออักขระพิเศษออก แล้วบันทึก
  • เปิดแอป MONOMAX ใหม่ แล้วลองอีกครั้ง
 • อัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน MONOMAX หากยังไม่อัพเดตให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • เปิดแอป  Play Store หรือ App Store
  • ค้นหา  "MONOMAX"  บนแถบค้นหา
  • แตะที่แอป "MONOMAX" และเแตะที่ "อัปเดต"
 • ตรวจสอบอัปเดตเวอร์ชันอุปกรณ์ที่ใช้งาน
  • อุปกรณ์ Android จะต้องเป็น Android เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป หากยังไม่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันให้ทำการอัปเดต ตามขั้นตอนดังนี้
   1. ไปที่ “การตั้งค่า”
   2. เลือกที่ "ระบบ" จากนั้นให้เลือก "ขั้นสูง" (หากไม่พบ "ระบบ" ให้เลือก "เกี่ยวกับอุปกรณ์/แท็บแล็ต")
   3. เลือก "อัปเดตระบบ" หรือ "อัปเดตซอฟต์แวร์"
  • สำหรับอุปกรณ์ iOS จะต้องเป็น iOS เวอร์ชัน 13.0 ขึ้นไป หากยังไม่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันให้ทำการอัปเดต ตามขั้นตอนดังนี้
   1. ไปที่ Setting หรือตั้งค่า
   2. เลือกที่ ทั่วไป General แล้วเลือก รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ แตะที่ "รายการอัปเดตอัตโนมัติ" จากนั้นเปิด "ดาวน์โหลดรายการอัปเดต iOS" เปิด "ติดตั้งรายการอัปเดต iOS"
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.