หน้าจอเป็นสีดำเมื่อเชื่อมต่อทีวีเข้ากับโทรศัพท์มือถือ

 • ปิดและเปิดแอปพลิเคชันใหม่
  • อุปกรณ์ iOS
   1. กดที่ปุ่มโฮม 2 ครั้ง หรือ ปัดขึ้นแล้วค้างไว้ (สำหรับ iPhone X ขึ้นไป)
   2. ปัดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหน้าจอแอปพลิเคชัน
   3. เมื่อเจอแล้วให้ปัดขึ้นเพื่อปิดแอปพลิเคชัน
   4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
  • อุปกรณ์ Android
   1. กดที่ปุ่ม Recent App หรือกดปุ่ม Home ค้างไว้
   2. ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแอปพลิเคชัน
   3. เมื่อเจอเลือกกากบาทเพื่อปิดแอปพลิเคชัน
   4. ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • รีสตาร์ทอุปกรณ์ที่ใช้งาน
  1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ (หากเป็น iOS ให้กดค้างไว้และลากแถบเลื่อน)
  2. ปิดเครื่องประมาณ 10 วินาที หลังจากนั้นให้กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง
  3. เมื่อเปิดเครื่องสำเร็จ ให้ลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ลองใช้สายเคเบิลของวิดีโอเอาต์พุตประเภทอื่น (ที่รองรับ) เช่น
  • ช่องเสียบหัวต่อแบบ 30 เข็ม
  • อะแดปเตอร์แบบ Lightning ที่ต่อกับอุปกรณ์เสริมแบบ 30 เข็มเชื่อมต่อกับสายเคเบิลของวิดีโอเค
  • อะแดปเตอร์ VGA
 • Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.