ไม่พบแอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวี

หากไม่พบแอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวี ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ตรวจสอบว่าทีวีรองรับแอปพลิเคชันหรือไม่ เนื่องจากทีวีบางยี่ห้อหรือบางรุ่นไม่รองรับแอปพลิเคชัน MONOMAX ผู้ใช้งานสามารถใช้การ Cast หรือดูที่ อุปกรณ์ที่รองรับ
  • ตรวจสอบการอัปเดตหรือดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุด หรือดูที่ การตรวจสอบเวอร์ชันบนอุปกรณ์ที่ใช้งาน
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต้องเป็นอินเตอร์เน็ตภายในประเทศไทยเท่านั้น และไม่เชื่อมต่อ VPN
  • ตรวจสอบ google play account อยู่ประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากแอปโมโนแมกซ์จะอนุญาตเฉพาะ google play ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  สามารถตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่ได้บนมือถือ android เท่านั้น สามารถทำตามลิงค์นี้

https://support.google.com/googleplay/answer/7431675?hl=th

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.