ไม่พบแอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวี

หากไม่พบแอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวี ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ตรวจสอบว่าทีวีรองรับแอปพลิเคชันหรือไม่ เนื่องจากทีวีบางยี่ห้อหรือบางรุ่นไม่รองรับแอปพลิเคชัน MONOMAX ผู้ใช้งานสามารถใช้การ Cast หรือดูที่ อุปกรณ์ที่รองรับ
  • ตรวจสอบการอัปเดตหรือดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุด หรือดูที่ การตรวจสอบเวอร์ชันบนอุปกรณ์ที่ใช้งาน
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.