การตรวจสอบเวอร์ชันบนอุปกรณ์ที่ใช้งาน

มือถือเเละแท็บเล็ต

 • Android
  1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
  2. ที่บริเวณด้านล่าง ให้แตะระบบ จากนั้น เลือก การอัปเดตระบบ
  3. ดู "เวอร์ชัน Android" > "การอัปเดตความปลอดภัยของ Android"
  4. เลขเวอร์ชั่นของซอฟแวร์ที่ใช้อยู่จะปรากฏบนหน้าจอ
 • iOS
  1. เลือก ตั้งค่า (Setting) บนหน้าจอ IPhone , Ipad
  2. เลือกทั่วไป (General) > เกี่ยวกับ (About)
  3. เลขเวอร์ชั่นของซอฟแวร์ที่ใช้อยู่จะปรากฏบนหน้าจอ

เบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือเเล็ปท็อป

 • Windows
  1. เลือกเริ่มต้น (Start)
  2. เลือก การตั้งค่า  > ระบบ > เกี่ยวกับ
  3. เลขเวอร์ชั่นของซอฟแวร์ที่ใช้อยู่จะปรากฏบนหน้าจอ
 • macOS
  1. เลือก เมนู Apple ที่มุมของหน้าจอ
  2. เลือก "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้"
  3. เลขเวอร์ชั่นของซอฟแวร์ที่ใช้จะปรากฏบนหน้าจอ

โทรทัศน์

 • Android TV 
  1. เลือก การตั้งค่า (Settings)  สามารถกดได้จากทั้งบนรีโมทหรือเลือกผ่านหน้าจอ
  2. เลือก ระบบ (System) > เกี่ยวกับ (About) > เวอร์ชัน (Version) หรือ
  3. เลือก  ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) > เกี่ยวกับ (About) >เวอร์ชัน (Version)  (Version)
  4. รายละเอียดเมนูขึ้นอยู่กับยี่ห้อหรือรุ่นของ Android TV
 • LG TV
  1. เลือกเมนู การตั้งค่า (Setting) ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ
  2. เลือก ทั่วไป (General) >  เกี่ยวกับ TV เครื่องนี้
  3. เลขเวอร์ชั่นของซอฟแวร์ที่ใช้อยู่จะปรากฏบนหน้าจอ
 • Samsung TV
  1. เปิดเมนูการตั้งค่า (Setting) บนทีวี 
  2. เลือก การสนับสนุน > อัปเดตซอฟต์แวร์ 
  3. เลขเวอร์ชั่นของซอฟแวร์ที่ใช้จะปรากฏบนหน้าจอ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.