ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

 • ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
  1. ไปที่ Profile เลือก “ตั้งค่า”
  2. เลือก “ตรวจสอบเน็ตเวิร์ค”
  3. เลือก “เริ่มต้นการทดสอบ” เพื่อดูความเร็วของอินเทอร์เน็ต

 • ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันบนทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี
  1. ไปที่ Profile เลือก “ตั้งค่า”
  2. เลือก “ตรวจสอบเน็ตเวิร์ค”
  3. เลือก “เริ่มการทดสอบ” เพื่อดูความเร็วของอินเทอร์เน็ต

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.