ภาพวิดีโอไม่ชัด โหลดช้าหรือ บัฟเฟอร์ตลอดเวลา (กระตุก)

 • ให้เล่นเนื้อหาไปจนระยะเวลาประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้ระบบหาความละเอียดไฟล์ที่เหมาะสมกับอินเตอร์เน็ตที่กำลังใช้งานอยู่
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ ว่าสามารถใช้งานสตรีมได้ : หากเป็นการใช้ Wi-Fi สาธารณะอาจมีการบล็อกการสตรีมวิดีโอในบางเครือข่าย ให้ตรวจสอบการอนุญาติใช้งานแอปพลิเคชัน
 • ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ที่ใช้งาน ตามขั้นตอนดังนี้
  1. ปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที
  2. เปิดอุปกรณ์และลองเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ลองรีสตาร์ทเราเตอร์ Wi-Fi
  1. ปิดเราเตอร์ที่ใช้งานเป็นเวลาประมาณ 1 นาที
  2. เปิดเราเตอร์และรอจนกว่าไฟแสดงสถานะใหม่จะหยุดกระพริบ
  3. เปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • ลองใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่อื่น 
 • หากเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ให้ลองใช้เครือข่าย Wi-Fi อื่นแทน หรือ หากเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ตมือถือให้ลองเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายอื่นแทน (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบความเร็วการเชื่อมต่อ
 • ไปที่แอปพลิเคชัน เลือกเมนู Speedtest แล้วทดสอบความเร็ว ความเร็วอินเตอร์เน็ตที่แนะนำสำหรับบริการ MONOMAX คือ "5Mbps" ขึ้นไป หรือดูที่ ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

หากทดสอบตามขั้นตอนแล้ว แต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับ MONOMAX ได้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ผู้ให้บริการจะสามารถช่วยประเมินได้ว่ามีการตั้งค่าเราเตอร์ไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้งานอาจไม่รองรับกับระบบสตรีมของ MONOMAX แนะนำให้ใช้อุปกรณ์อื่นในการใช้งาน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านระบบแชท facebook.com/messages/t/monomax.me และ https://page.line.me/?accountId=monomax.me ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. เพื่อแจ้งแก้ไขปัญหาและเก็บข้อมูลปัญหาการใช้งาน

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.