เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี มีขั้นตอนดังนี้

เว็บไซต์ Monomax

  1. ไปที่โปรไฟล์เเละเลือก "ข้อมูลส่วนตัว"
  2. เลือก " เปลี่ยนรหัสผ่าน"
  3. กรอกรหัสผ่านใหม่  เเละกดส่งข้อมูล

แอปพลิเคชัน  Monomax

  1. ไปที่เมนู Hamburger Icon (☰)
  2. เลือก "การตั้งค่า"
  3. เลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
  4. กรอกรหัสผ่านใหม่ เเละกดบันทึก
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.