ลืมรหัสผ่านบัญชี

  1. บนแอพลิเคชัน เลือก ลืมรหัสผ่าน ในหน้าเข้าสู่ระบบ หรือคลิก https://www.monomax.me/account/forget_password
  2. ระบุชื่อผู้ใช้ที่เป็นอีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขอินเทอร์เน็ต
  3. ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับจาก SMS หรือ อีเมล
  4. เลือกบัญชีที่ต้องเปลี่ยนรหัสใหม่ (กรณีมีหลายบัญชี)
  5. ตั้งรหัสผ่านใหม่โดยให้มีความยาวมากกว่า 6 ตัวอักษร
  6. สร้างรหัสผ่านใหม่สำเร็จ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.