เเก้ไขข้อมูลส่วนตัว

หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เข้าไปที่ https://www.monomax.me เข้าสู่ระบบ และทำตามขั้นตอนดังนี้
  1. ไปที่ "โปรไฟล์" 
  2. เลือก ข้อมูลส่วนตัว
  3. เลือกเเก้ไขข้อมูล
  4. กรอกชื่อ-สกุล เพศ เเละวัน/เดือน/ปีเกิด ที่ต้องการ และกดส่งข้อมูล
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.