ซื้อแพ็กเกจและชำระเงินผ่าน App store

ขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจและชำระเงินผ่าน App store

  1. ไปที่เมนู Profile เลือก "ซื้อแพ็กเกจ"
  2. เลือกแพ็กเกจรับชม ต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ
  3. สำหรับผู้ใช้ iOS ระบบจะขึ้นมาให้ระบุรหัสผ่านของ Apple ID หรือกดปุ่มด้านข้าง 2 ครั้ง หรือสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยืนยัน
  4. ซื้อแพ็กเกจสำเร็จ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.