ซื้อแพ็กเกจและชำระเงินผ่าน Google Play Store

ขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจและชำระเงินผ่าน Google Play Store

  1. ไปที่เมนู Profile เลือก "ซื้อแพ็กเกจ"
  2. เลือกแพ็กเกจรับชม ต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ
  3. สำหรับผู้ใช้ Android ระบบจะขึ้นมาให้กดยืนยันการซื้อตามราคาแพ็กเกจที่เลือกไว้ กด "สมัครรับข้อมูล"
  4. ซื้อแพ็กเกจสำเร็จ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.