แพ็กเกจและการชำระเงินผ่านช่องทาง AIS

การสมัครแพ็กเกจราคาพิเศษสำหรับลูกค้า AIS

สำหรับลูกค้าเอไอเอสทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ใช้ได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกเก่า (ที่แพ็กเกจหมดวันใช้งานแล้ว)

1. สมัครแพ็กเกจผ่าน USSD โดยชำระผ่านค่าบริการโทรศัพท์ AIS

แพ็กเกจ (ต่ออายุอัตโนมัติ) สมัครผ่าน USSD ค่าบริการ
แพ็กเกจ MONOMAX รายเดือน 1 อุปกรณ์ *678*4# 59 บาท
แพ็กเกจ MONOMAX รายปี 1 อุปกรณ์ *678*6# 499 บาท
วีธีการสมัครแพ็กเกจ MONOMAX ผ่าน USSD
วีธีการสมัครแพ็กเกจ MONOMAX ผ่าน USSD

2. สมัครแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์ MONOMAX โดยชำระผ่านค่าบริการโทรศัพท์ AIS

ลูกค้าที่สมัครผ่านเว็บไซต์ MONOMAX หลังจากวันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เมื่อลูกค้าสมัครแพ็กเกจสำเร็จแล้ว ระบบจะสร้างบัญชีให้อัตโนมัติ โดยลูกค้าสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่าน ผ่าน link ที่ได้รับทาง SMS หรือ กดลืมรหัสผ่านที่หน้าเข้าสู่ระบบได้ทันที

แพ็กเกจ (ต่ออายุอัตโนมัติ) ค่าบริการ
แพ็กเกจ MONOMAX รายเดือน 1 อุปกรณ์ 59 บาท
แพ็กเกจ MONOMAX รายปี 1 อุปกรณ์ 499 บาท
วิธีการสมัครแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์ MONOMAX

3. สมัครแพ็กเกจโดยชำระผ่านค่าบริการอินเตอร์เน็ต AIS Fibre

สำหรับลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ ใช้ได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกเก่า (ที่แพ็กเกจหมดวันใช้งานแล้ว) สามารถสมัครผ่าน

ผ่านเว็บไซต์ MONOMAX ,เว็บไซต์ AIS Play หรือแอปพลิเคชัน MONOMAX บน AIS Play box 

แพ็กเกจ (ต่ออายุอัตโนมัติ) ค่าบริการ
แพ็กเกจ MONOMAX รายเดือน 1 อุปกรณ์ 59 บาท
แพ็กเกจ MONOMAX รายปี 1 อุปกรณ์ 499 บาท

4. สมัครแพ็กเกจบนกล่อง AIS PLAYBOX รุ่น 912 โดยชำระผ่านค่าบิล AIS

สมัครได้ทั้งลูกค้าเอไอเอส ระบบรายเดือน ,ระบบเติมเงิน และลูกค้าเอไอเอสไฟเบอร์ ใช้ได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกเก่า (ที่แพ็กเกจหมดวันใช้งานแล้ว) สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน MONOMAX บนกล่อง AIS PLAYBOX รุ่น 912

แพ็กเกจ (ต่ออายุอัตโนมัติ) ค่าบริการ
แพ็กเกจ MONOMAX รายเดือน 1 อุปกรณ์ 59 บาท
แพ็กเกจ MONOMAX รายปี 1 อุปกรณ์ 499 บาท

วิธีการสมัครแพ็กเกจบนกล่อง AIS PLAYBOX รุ่น 912

การยกเลิกแพ็กเกจ

ลูกค้าสามารถยกเลิกแพ็กเกจด้วยตนเอง ได้ที่ https://monomax.me หรือกด USSD เพื่อยกเลิก หรือยกเลิกผ่าน MyAIS Application หรือ ยกเลิกผ่าน Call Center MONOMAX (021007007) และ AIS Call Center (1175)

ยกเลิกแพ็กเกจ MONOMAX ผ่าน USSD

แพ็กเกจ (ต่ออายุอัตโนมัติ) ยกเลิกผ่าน USSD
แพ็กเกจ MONOMAX รายเดือน 1 อุปกรณ์ *678*004#
แพ็กเกจ MONOMAX รายปี 1 อุปกรณ์ *678*006#
วีธีการยกเลิกแพ็กเกจ MONOMAX ผ่าน USSD

ยกเลิกแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์ MONOMAX

เงื่อนไขการให้บริการ

  • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสระบบรายเดือน หรือ ระบบเติมเงิน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ MONOMAX ก่อนวันที่ 7 พ.ย. 2565 จะถูกเปลี่ยนราคาการเรียกชำระค่าบริการเป็นค่าบริการใหม่ ในรอบบิลถัดไป (หลังวันที่ 7 พ.ย. 2565) 
  • แพ็กเกจรายเดือน ค่าบริการเดือนละ 59 บาท , แพ็กเกจรายปี ค่าบริการปีละ 499 บาท
  • สามารถรับชมได้สูงสุด 1 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชี
  • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์
  • อัตราค่าบริการที่กำหนด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
  • ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมซ้ำ กรณีมีแพ็กเกจ MONOMAX อยู่แล้ว
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.