ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบน Android TV

Android TV

  1. เข้าไปที่ Google Play Store
  2. ไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์ MONOMAX 
  3. เลือก MONOMAX 
  4. เลือกติดตั้ง
  5. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะแสดงหนัง/ซีรีส์ หากต้องการรับชมให้ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อรับชม  
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.