สมัครบัญชีบนแอปพลิเคชันผ่าน Android TV


ขั้นตอนการใช้งานบน Android TV

  1. เข้าไปที่ Google Play Store บน Android TV
  2. ไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์ MONOMAX
  3. เลือก MONOMAX
  4. เลือกติดตั้ง
  5. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะแสดงหนัง/ซีรีส์ หากต้องการรับชมให้ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อรับชม
  6. เลือกสมัครสมาชิก
  7. เลือกแพ็กเกจรับชม
  8. เลือกช่องทางชำระเงิน และดำเนินการตามขั้นตอนจนสำเร็จ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.