สมัครบัญชีบนแอปพลิเคชันผ่าน Smart TV (Samsung TV, LG TV)

ขั้นตอนการสมัครบัญชีบน Samsung TV
 1. บน Samsung TV เข้าไปที่ App พิมพ์คำว่า MONOMAX
 2. จากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MONOMAX
 3. เปิดแอปพลิเคชัน MONOMAX เลือกสมัครสมาชิก
 4. สแกน QR Code สมัครสมาชิกบนมือถือหรือแท็บเล็ต ระบบจะ Redirect ไปที่หน้าสมัครสมาชิกและเลือกซื้อแพ็กเกจ MONOMAX
 5. ระบุอีเมลหรือเบอร์โทร และตั้งค่า password
 6. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับและยืนยัน OTP
 7. หลังจากนั้นเลือกแพ็กเกจที่ต้องการสมัคร ดูแพ็กเกจที่ แพ็กเกจ MONOMAX
 8. เลือกช่องทางชำระเงิน และดำเนินการตามขั้นตอนจนสำเร็จ
ขั้นตอนการสมัครบัญชีบน LG TV
 1. บน LG TV เข้าไปที่ LG content store พิมพ์คำว่า MONOMAX
 2. จากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MONOMAX
 3. เปิดแอปพลิเคชัน MONOMAX เลือกสมัครสมาชิก
 4. สแกน QR Code สมัครสมาชิกบนมือถือหรือแท็บเล็ต ระบบจะ Redirect ไปที่หน้าสมัครสมาชิกและเลือกซื้อแพ็กเกจ MONOMAX
 5. ระบุอีเมลหรือเบอร์โทร และตั้งค่า password
 6. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับและยืนยัน OTP
 7. หลังจากนั้นเลือกแพ็กเกจที่ต้องการสมัคร ดูแพ็กเกจที่ แพ็กเกจ MONOMAX
 8. เลือกช่องทางชำระเงิน และดำเนินการตามขั้นตอนจนสำเร็จ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.