วิธีบันทึกประวัติการรับชม

หากต้องการทราบประวัติการรับชม มีขั้นตอนดังนี้

  1. ไปที่เมนู Hamburger Icon (☰) 
  2. ไปที่ประวัติการรับชม
  3. จากนั้นจะพบหนังหรือซีรีส์ที่เคยรับชม
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.