ขั้นตอนการบันทึกรายการโปรด

  • เเอปพลิเคชัน MONOMAX บนมือถือ
  1. เลือกหนังหรือซีรีส์ที่ต้องการ และกด “รายการโปรด”
  2. หากต้องการดูรายการโปรดที่เลือกไว้ให้ไปที่ Profile และเลือก “รายการโปรด”
  3. รายการโปรดที่เลือกไว้จะอยู่ที่หน้านี้   
  • แอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี    

         -Android TV Samsung TV และ LG TV

  1. เลือกหนัง/ซีรีส์ที่ต้องการและเลือก “บันทึกรายการที่ชอบ”
  2. หากต้องการดูรายการโปรดที่เลือกไว้ ให้ไปที่ Profile และเลือก “รายการโปรด
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.