วิธีบันทึกรายการโปรด

หากต้องการบันทึกรายการโปรด มีขั้นตอนดังนี้
  1. เลือกหนัง/ซีรีส์ที่ต้องการและเลือก “บันทึกรายการที่ชอบ”
  2. หากต้องการดูรายการโปรดที่เลือกไว้ ให้ไปที่ Profile และเลือก “รายการโปรด”
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.