เลือกคุณภาพวิดีโอ

การตั้งค่าคุณภาพวิดีโอมี 3 เเบบ ได้เเก่ 240p/480p/1080p สามารถเลือกคุณภาพวิดีโอตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่ภาพยนตร์/ซีรีย์ที่ต้องการรับชม
  2. เลือก ความละเอียด
  3. เลือกคุณภาพวิดีโอที่ต้องการ
  4. จากนั้นกดเลือกใช้
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.