กรอกรหัสเติมวันใช้งาน

เเอปพลิเคชัน MONOMAX บนมือถือ

 • เเอปพลิเคชัน MONOMAX บน iOS
 • สำหรับ iOS การกรอกรหัสเติมวันใช้งานจะสามารถใส่ได้แค่บนเว็บไซต์ https://www.monomax.me เท่านั้น
  1. ซื้อรหัสรับชมที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือแลกพอยท์จากแอปพลิเคชันต่างๆ
  2. ไปที่เว็บไซต์ MONOMAX เลือกเข้าสู่ระบบและลงชื่อเข้าใช้
  3. การกรอกรหัสเติมวันใช้งาน ทำได้ 2 วิธี
   • เลือก มีรหัสโปรโมชันเติมวันใช้งาน คลิกที่นี่
   • บนหน้าซื้อแพ็กเกจ คลิก กรอกรหัสเติมวันใช้งาน ที่เมนู
  4. กรอกรหัสเติมวันใช้งาน *
  5. เติมวันสำเร็จ เช็คจำนวนวันที่เติมถูกต้อง

*หมายเหตุ การกรอกรหัสเติมวันใช้งาน จะไม่สามารถกรอกได้หากมีแพ็กเกจต่ออายุใช้งานอยู่

 • เเอปพลิเคชัน MONOMAX บน Android
  1. ซื้อรหัสรับชมที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือแลกพอยท์จากแอปพลิเคชันต่างๆ
  2. ไปที่โปรไฟล์ เลือก  “กรอกรหัสเติมวันใช้งาน” 
  3. นำรหัสที่ได้รับมากรอกรหัสเติมวันใช้งาน *

 *หมายเหตุ การกรอกรหัสเติมวันใช้งาน จะไม่สามารถกรอกได้หากมีแพ็กเกจต่ออายุใช้งานอยู่


เว็บไซต์ MONOMAX

 1. ซื้อรหัสรับชมที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือแลกพอยท์จากแอปพลิเคชันต่างๆ
 2. ไปที่โปรไฟล์ เลือก “กรอกรหัสเติมวันใช้งาน”
 3. นำรหัสที่ได้รับมากรอกรหัสเติมวันใช้งาน *

 *หมายเหตุ การกรอกรหัสเติมวันใช้งาน จะไม่สามารถกรอกได้หากมีแพ็กเกจต่ออายุใช้งานอยู่


แอปพลิเคชัน MONOMAX บน Android TV และ Max Play

 1. ซื้อรหัสรับชมที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือแลกพอยท์จากแอปพลิเคชันต่างๆ
 2. ไปที่ตั้งค่าและเลือก “กรอกรหัสเติมวันใช้งาน”
 3. นำรหัสที่ได้รับมากรอกรหัสเติมวันใช้งาน *

 *หมายเหตุ การกรอกรหัสเติมวันใช้งาน จะไม่สามารถกรอกได้หากมีแพ็กเกจต่ออายุใช้งานอยู่     

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.