แพ็กเกจ MONOMAX

แพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ ชำระเงินผ่าน Google Play

แพ็กเกจ ค่าบริการรายเดือน ค่าบริการราย 3 เดือน  ค่าบริการรายปี
แพ็กเกจมินิ (รับชมได้ 1 อุปกรณ์) 99 บาท 249 บาท 899 บาท
แพ็กเกจจัมโบ้ (รับชมได้ 3 อุปกรณ์) 250 บาท 599 บาท 1,999 บาท
การเรียกเก็บเงิน 

แพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ ชำระเงินผ่าน Google Play Store จะถูกชำระผ่านช่องทางการชำระเงินที่เลือกไว้ใน Play Store

แพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ ชำระเงินผ่าน App store

แพ็กเกจ ค่าบริการรายเดือน ค่าบริการราย 3 เดือน  ค่าบริการรายปี
แพ็กเกจมินิ (รับชมได้ 1 อุปกรณ์) 99 บาท 249 บาท 899 บาท
แพ็กเกจจัมโบ้ (รับชมได้ 3 อุปกรณ์) 249 บาท 599 บาท 2,000 บาท

การเรียกเก็บเงิน 

แพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ ชำระเงินผ่าน App store จะถูกชำระผ่านช่องทางการชำระเงินที่เลือกไว้ใน Apple ID

แพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ MONOMAX

แพ็กเกจ ค่าบริการรายเดือน ค่าบริการราย 3 เดือน  ค่าบริการรายปี
แพ็กเกจมินิ (รับชมได้ 1 อุปกรณ์) 79 บาท 199 บาท 699 บาท
แพ็กเกจจัมโบ้ (รับชมได้ 3 อุปกรณ์) 229 บาท 529 บาท 1,699 บาท

การเรียกเก็บเงิน 

แพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ MONOMAX มีช่องทางการชำระเงินเป็นบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

แพ็กเกจแบบจ่ายเงินรายครั้ง ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ MONOMAX

แพ็กเกจ ค่าบริการ  จำนวนอุปกรณ์
แพ็กเกจใช้งาน 3 เดือน  299 บาท 1 อุปกรณ์
แพ็กเกจใช้งาน 12 เดือน 1,079 บาท 1 อุปกรณ์
การเรียกเก็บเงิน 

แพ็กเก็จแบบจ่ายเงินรายครั้ง มีให้เลือก 6 ช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ บัตรเครดิต, อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, Rabbit Line pay, พร้อมเพย์, Truemoney Wallet และ ShopeePay

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.