ซื้อแพ็กเกจและชำระเงินผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจและชำระเงินผ่านเว็บไซต์

1.เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ ที่ https://www.monomax.me/signup/new

2.เลือกวิธีชำระเงินที่ต้องการ

3.เลือกสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบ

4.หลังจากสมัครบัญชีหรือเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้และสรุปราคาแพ็กเกจที่ต้องชำระ กดชำระเงิน

5.ชำระเงินตามช่องทางที่เลือก

6.ชำระเงินสำเร็จ กดเริ่มใช้งานเพื่อรับชม MONOMAX

2-4659bb6013dbb0718.png
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.