วิธีการซื้อเนื้อหา Fast track

ลูกค้าที่มีแพ็กเกจโมโนแมกซ์ สามารถซื้อเนื้อหา Fast Track เพื่อรับชมได้ก่อนใคร ได้ในราคา 9 บาทต่อตอน
ระยะเวลารับชมเนื้อหา Fast Track ภายใน 7 วันหลังจากการซื้อ หรือเมื่อเนื้อหามีเนื้อหาตอนใหม่อัปเดต

เงื่อนไขการให้บริการรับชมเนื้อหา Fast Track

เนื้อหา Fast Track คือ เนื้อหาที่สามารถรับชมล่วงหน้าได้ก่อนลูกค้าทั่วไป สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจเสริมรายครั้งแบบ Fast Track โดยลูกค้าต้องเป็นสมาชิกและมีแพ็กเกจ MONOMAX ก่อนถึงจะสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ หลังจากซื้อแพ็กเกจสำเร็จแล้ว ระบบจะปลดล็อกตอนที่เป็นเนื้อหา Fast Track เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับชมได้

  1. แพ็กเกจเสริมรายครั้งแบบ Fast Track ราคา 9 บาท/ตอน สามารถชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินบนระบบ iOS สำหรับลูกค้าที่ใช้ iPhone และ iPad และระบบ Android สำหรับลูกค้าที่ใช้มือถือ Android
  2. การซื้อแพ็กเกจเสริมรายครั้งแบบ Fast Track ต้องสมัครเนื้อหาเรียงตามตอน ไม่สามารถซื้อข้ามตอนได้ เช่น เนื้อหา Fast Track เริ่มที่ตอนที่ 4-5 ลูกค้าต้องซื้อแพ็กเกจในตอนที่ 4 ก่อนถึงจะสามารถสมัครตอนที่ 5 ได้
  3. เมื่อเนื้อหาเริ่มออกอากาศ ลูกค้าสามารถตรวจสอบตอนที่กำหนดเป็นเนื้อหา Fast Track ผ่านตารางออนแอร์ได้
  4. การซื้อแพ็กเกจเสริมรายครั้งแบบ Fast Track ต้องมีแพ็กเกจรับชมและเป็นสมาชิก MONOMAX ก่อน
  5. การซื้อแพ็กเกจเสริมรายครั้งแบบ Fast Track ไม่สามารถคืนเงิน ส่งคืน เปลี่ยนใหม่ หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
  6. แพ็กเกจเสริมรายครั้งแบบ Fast Track จะมีระยะเวลาการรับชม 7 วัน หลังจากที่สมัคร
  7. อัตราค่าบริการที่กำหนด ได้ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
  8. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัครแพ็กเกจเสริมรายครั้งแบบ Fast Track

เข้าสู่ระบบโดยบัญชีที่มีแพ็กเกจ MONOMAX เลือกซีรีส์ที่มีสัญลักษณ์ Fast track บนปกเนื้อหา และทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กดเลือกตอนที่มีสัญลักษณ์ Fast Track

2. กดซื้อที่ Pop up ยืนยันการซื้อ

3. ชำระเงินผ่าน App Store หรือ Google Play Store เมื่อซื้อสำเร็จ กดที่ Pop up ตกลง

4. ปลดล็อคตอน Fast Track สำเร็จ กดเพื่อรับชมเนื้อหาที่ซื้อ
วิธีการซื้อเนื้อหา Fast track บน Monomax Mobile Application 

1. เลือกตอนที่เป็น Fast track

2. กด“ซื้อเลย 9 บาท”

3. ชำระเงินผ่าน App store / Play store

4. ระบบจะขึ้นข้อความปลดล็อคตอนใหม่สำเร็จ กด “รับชมต่อ” เพื่อเริ่มเล่น

5. กดสัญลักษณ์ “Play” เพื่อรับชม
วิธีการซื้อเนื้อหา Fast track บน Mobile Application ผ่านการเลือกตอน ขณะรับชม

1. ขณะเล่นเนื้อหาที่ออนแอร์ กดเมนูสัญลักษณ์ “ตอน”

2. กดเลือกตอนที่มีสัญลักษณ์ Fast track

3. พบกับเนื้อหาที่เป็น Fast track ต้องปลดล็อคการซื้อ กด “ซื้อเลย 9 บาท”

4. ระบบจะแสดงข้อความชื่อเรื่องและตอนที่ต้องการซื้อ กด “ซื้อเลย 9 บาท”

5. ชำระเงินผ่าน App store/ Play store

6. ซื้อ Fast track สำเร็จ กด “รับชมต่อ” เพื่อเริ่มเล่น

7. ระบบจะเปิดหน้าจอสำหรับเล่นตอนที่ซื้อได้ กดสัญลักษณ์ “Play” เพื่อรับชม


วิธีการซื้อเนื้อหา Fast track บน Android TV ขณะเปิดหน้ารายละเอียดเนื้อหาซีรีส์

1. เข้าหน้ารายละเอียดของซีรีส์ กดเลือกเมนู “ตอนทั้งหมด”

2. ระบบแสดงรายละเอียดชื่อเนื้อหา และตอนที่ต้องการซื้อ กด “ดำเนินการต่อ”

3. เข้าสู่ระบบการชำระเงินผ่านบัญชี Play Store แสดงราคา และวิธีการชำระเงินที่ได้เชื่อมไว้กับบัญชีของ Play Store

สามารถกดเลือกวิธีการชำระเงินได้ จากนั้นกด “สมัครรับข้อมูล”

4. ยืนยันการซื้อโดยใส่ “รหัสผ่านของบัญชี Google”

5. เมื่อกดซื้อ ตอนจะถูกปลดล็อค 

จะมีข้อความแสดงที่มุมบนขวา “ปลดล็อคตอนที่ …. แล้ว”

6. กดตอนที่ซื้อสำเร็จแล้ว เพื่อเริ่มเล่น


*กรณียังไม่ได้เพิ่มวิธีการชำระเงินบัญชี Google Play บน Android TV

กด https://help.monomax.me/article/83-android-tv-google-play
วิธีการซื้อเนื้อหา Fast track บน Android TV - ขณะกำลังรับชมเนื้อหา

1. เข้าหน้ารายละเอียดของซีรีส์ กด “เริ่มเล่น หรือ เล่นต่อที่ค้างไว้”

2. ระบบจะเปิดหน้ารับชม เพื่อรับชมเนื้อหา

2.1 กรณีที่เล่นจบตอน หรือ กด “ข้ามไปตอนถัดไป” และตอนต่อไปเป็น Fast track

3. ระบบจะแสดงตอน Fast track ที่ถูกล็อคไว้ กด “ซื้อเลย 9 บาท”

4. เข้าสู่ระบบการชำระเงินผ่านบัญชี Play Store แสดงราคา และวิธีการชำระเงินที่ได้เชื่อมไว้กับบัญชีของ Play Store

สามารถกดเลือกวิธีการชำระเงินได้ จากนั้นกด “สมัครรับข้อมูล”

5. ยืนยันการซื้อ โดยใส่รหัสผ่านของบัญชี Google

6. เมื่อซื้อสำเร็จ จะมีข้อความแสดงที่มุมบนขวา “ปลดล็อคตอนที่ …. แล้ว” เริ่มเล่นได้
วิธีการซื้อเนื้อหา Fast track บน Smart TV - ขณะเปิดหน้ารายละเอียดเนื้อหาซีรีส์


1. เข้าหน้ารายละเอียดของซีรีส์ กดเลือกเมนู “ตอนทั้งหมด”

2. ระบบแสดงรายละเอียดชื่อเนื้อหา และตอนที่ต้องการซื้อ กด “ดำเนินการต่อ”

3. แสดงหน้าให้สแกนชำระเงินผ่านระบบ QR-Promptpay ให้นำมือถือ- เปิดแอปธนาคาร แล้วสแกนชำระเงิน

4. เมื่อซื้อสำเร็จ จะมีข้อความแสดงที่มุมบนขวา “ปลดล็อคตอนที่ …. แล้ว” เริ่มเล่นได้

วิธีการซื้อเนื้อหา Fast track บน Smart TV - ขณะกำลังรับชมเนื้อหา


1. เข้าหน้ารายละเอียดของซีรีส์ กด “เริ่มเล่น หรือ เล่นต่อที่ค้างไว้”

2. ระบบจะเปิดหน้ารับชม เพื่อรับชมเนื้อหา

2.1 กรณีที่เล่นจบตอน หรือ กด “ข้ามไปตอนถัดไป”และตอนต่อไปเป็น Fast track

3. ระบบจะแสดงตอน Fast track ที่ถูกล็อคไว้ กด “ซื้อเลย 9 บาท”

4. ชำระผ่านเงินระบบสแกน QR Code พร้อมเพย์

5. เมื่อซื้อสำเร็จ จะมีข้อความแสดงที่มุมบนขวา “ปลดล็อคตอนที่ …. แล้ว” 

6. กด “เล่น” เพื่อเริ่มรับชม
วิธีการซื้อเนื้อหา Fast track บน Website monomax.me ขณะเปิดหน้ารายละเอียดเนื้อหาซีรีส์

1. เข้าหน้ารายละเอียดของซีรีส์ กดเลือกตอนที่เป็นเนื้อหา “Fast track”

2. ข้อความแสดงรายละเอียดชื่อเรื่องและตอนที่ต้องการซื้อ  กด “ซื้อ”

3. เลือกช่องทางชำระเงิน “พร้อมเพย์” (Promptpay)

4. ชำระผ่านเงินระบบสแกน QR Code พร้อมเพย์

5. เปิดแอปธนาคารบนมือถือ เพื่อสแกนชำระผ่านระบบพร้อมเพย์ Promptpay

6. กดยืนยันชำระเงินบนแอปธนาคาร

7. ชำระสำเร็จ หน้าจอแสดงข้อความ “ปลดล็อคตอนใหม่สำเร็จ”

8. กดเลือกตอนที่ซื้อสำเร็จเพื่อรับชม
วิธีการซื้อเนื้อหา Fast track บน Website monomax.me ขณะกำลังรับชมเนื้อหา


1. ระบบจะเปิดหน้ารับชม เพื่อรับชมเนื้อหา

1.1 กรณีที่เล่นจบตอน หรือ กด “ข้ามไปตอนถัดไป”

และตอนต่อไปเป็น Fast track

2. ระบบจะแสดงตอน Fast track ที่ถูกล็อคไว้ กด “ซื้อเลย 9 บาท”

3. ข้อความแสดงรายละเอียดชื่อเรื่องและตอนที่้ต้องการซื้อ  กด “ซื้อ”

4. เลือกช่องทางชำระเงิน “พร้อมเพย์” (Promptpay)

5. ชำระผ่านเงินระบบสแกน QR Code พร้อมเพย์    

6. เปิดแอปธนาคารบนมือถือ เพื่อสแกนชำระผ่านระบบพร้อมเพย์ Promptpay

7. กดยืนยันชำระเงินบนแอปธนาคาร

8. เมื่อซื้อสำเร็จ จะมีข้อความแสดงที่มุมบนขวา “ปลดล็อคตอนที่ …. แล้ว”  กด “เล่น” เพื่อเริ่มรับชม
วิธีเพิ่มการชำระเงินบนบัญชี Google Play

กรณีใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอย เปิดแอป Play Store

กรณีใช้โทรศัพท์มือถือระบบอื่น (IOS)  ต้องเข้า browser โดยพิมพ์ play.google.com


1.เข้าสู่ระบบ login ด้วย Email หรือ Gmail

2.พิมพ์ชื่อ Email หรือ Gmail และระบุรหัสผ่าน (บัญชีเดียวกับ TV)

3.กดที่เมนู “Payment & subscriptions”

4.กดที่เมนู “Add a payment method”

5.เลือกช่องทาง “ชำระเงิน” ที่สะดวก

6.กรอกรายละเอียด (ตัวอย่างบัตรเครดิต)

เมื่อกรอกสำเร็จ เริ่มใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ที่ login ด้วยบัญชี Email หรือ Gmail ข้างต้น
วิธีการตรวจประวัติการซื้อ Fast track

1. เข้าไปที่ตั้งค่า (Setting)

2. เลือกแอ็กเคานต์ (Account)

3. เลือกประวัติการซื้อ (Purchase history)

4. ประวัติการซื้อ Fast track จะแสดงที่หน้า Purchase history

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.