ระบบแจ้งจำนวนอุปกรณ์เกิน

1. แนะนำให้ลูกค้าทำการลบอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

  • ไปที่ “ตั้งค่า”
  • เลือก “แอกเคานต์”
  • เลือก “อุปกรณ์ที่ใช้งาน”
  • เลือกลบอุปกรณ์ทั้งหมด ยกเว้น “อุปกรณ์นี้” 
  • อุปกรณ์ที่ใช้งานจะมีเฉพาะ “อุปกรณ์นี้” เท่านั้น

2. ให้ทดลองเข้าใช้งาน หากยังใช้งานไม่ได้ แนะนำให้รอประมาณ 10 -15 นาที และรีเซ็ทอุปกรณ์

  • กรณีเชื่อมต่อ wifi ให้รีเซ็ทเราท์เตอร์
  • กรณีเชื่อมต่อเน็ตมือถือ ให้ปิดแอปพลิเคชันแล้วเปิดใหม่
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.