ไม่พบเครื่องหมาย Cast บนระบบ iOS

ให้ตรวจสอบการเปิดการตั้งค่า “เครื่อข่ายในพื้นที่” โดยวิธีดังนี้

1. ไปที่ “ตั้งค่า”

2. เลือก “ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย”

3. เลือก “เครือข่ายในพื้นที่”

4. เลือกแอป “โมโนแมกซ์”

5. กด “อนุญาต” (เครื่องหมายด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว)

หากทำตามข้อ 1 แล้วไม่พบแอปโมโนแมกซ์ ให้ทำการรีเซ็ท “ตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว” 

โดยทำวิธีดังนี้

1. ไปที่ “การตั้งค่า”

2. เลื่อก “ทั่วไป”

3. เลือก “ถ่ายโอนหรือรีเซ็ท iPhone”

4. กด “ รีเซ็ท”

5. เลือก “รีเซ็ทตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว”

6. ใส่รหัสโทรศัพท์มือถือ

7. กด “รีเซ็ทการตั้งค่า”

เสร็จแล้วให้ลบแอปโมโนแมกซ์แล้วโหลดใหม่อีกครั้ง และทดลองแคสต์อีกครั้ง

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.