ลูกค้า AIS ตั้งรหัสผ่านใหม่

ลูกค้า AIS Fibre ตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่าน SMS

 1. คลิก Link SMS
 2. กรอกเบอร์โทรหรือหมายเลขอินเตอร์เน็ตที่ใช้ลงทะเบียนครั้งแรก
 3. กรอก OTP ที่ได้รับจาก SMS
 4. ตั้งรหัสผ่านมากกว่า 6 ตัวอักษร
 5. เข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่ บนแอปพลิเคชัน

 1. เลือกเข้าสู่ระบบ
 2. กด ลืมรหัสผ่าน
 3. กรอกอีเมล ,เบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขอินเตอร์เน็ต
      
 4. OTP ส่งตามช่องทางที่เลือก

  4.1 OTP ส่งทาง SMS
  4.2 OTP ส่งทางอีเมล
 5. กรอก OTP
   
 6. กรณีในหนึ่งหมายเลขมีหลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่ต้องการ ตั้งรหัสผ่านใหม่
 7. ตั้งรหัสผ่านใหม่ ทั้ง 2 ช่องให้ตรงกัน
 8. ตั้งรหัสผ่านสำเร็จ

ตั้งรหัสผ่านใหม่ บน Android TV

 1. กด ลืมรหัสผ่าน
 2. กรอกอีเมล ,เบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขอินเตอร์เน็ต

 3. กรอก OTP ที่ได้รับทาง SMS หรือ อีเมล
 4. กรณีในหนึ่งหมายเลขมีหลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่ต้องการ ตั้งรหัสผ่านใหม่

 5. ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ตรงกันทั้ง 2 ช่อง
 6. เข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผ่านใหม่
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.