ไม่พบเครื่องหมาย Cast บนระบบ Android


 1. ให้ตรวจสอบแอปพลิเคชันโมโนแมกซ์ต้องเป็นเวอร์ล่าสุดที่โหลดจาก Google Play Store เท่านั้น
 2. แอปพลิเคชันโมโนแมกซ์ที่โหลดจาก Huawei App Gallery จะไม่สามารถ Cast ได้เนื่องจากอุปกรณ์ Huawei ไม่มี GMS (อุปกรณ์ Huawei จะสามารถใช้งานปุ่ม Cast ได้เฉพาะรุ่นที่มี GMS เท่านั้น)
 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่รับ Cast
  1. อุปกรณ์รับต้องเป็น Android TV ที่มีโลโก้ Android TV ปรากฏอยู่

  2. หรือสังเกตที่ Home Screen ต้องมีลักษณะตามรูปดังนี้
 1. เมื่อตรวจสอบครบแล้วให้รีเซ็ตอุปกรณ์
  1. รีเซ็ทเราท์เตอร์ โดยการปิดสวิตช์ ถอดปลั๊ก รอ 5 วินาที แล้วเสียบปลั๊กเปิดใหม่
  2. รีเซ็ทอุปกรณ์รับโดยการปิดสวิตช์ ถอดปลั๊ก รอ 5 วินาที แล้วเสียบปลั๊กเปิดใหม่
  3. รีเซ็ทมือถือ โดยการปิดสวิตช์ รอ 5 วินาที แล้วเปิดใหม่
 2. ตรวจสอบ wifi ต้องเป็น wifi hotspot ชื่อเดียวกัน และย่านความถี่ wifi ต้องเป็นย่านความถี่เดียวกัน คือ 2.4Ghz หรือ 5Ghz
 3. ตรวจสอบโดยการเปิดแอปพลิเคชันยูทูป บนมือถือแล้วดูว่ามีเครื่องหมายแคสต์หรือไม่

ถ้าหากยังไม่พบเครื่องหมายแคสต์ให้ทำขั้นตอน 4-6 อีกครั้ง หากทำซ้ำหลายรอบแล้วยังไม่พบเครื่องหมายแคสต์ อาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์รับมีปัญหาหรือไม่รองรับ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.