ปุ่ม Cast บน Android Application ไม่แสดง

ปุ่ม Cast บน Android Application ไม่แสดง

เบื้องต้นให้ลูกค้าตรวจสอบ Cast คือ อุปกรณ์ ตัวรับ (Android TV, โทรศัพท์) ต้องอยู่ใน wifi วงเดียวกันแล้วมันจะหากันเจอ

ให้ทำการตรวจสอบตามลำดับดังนี้

 1. แอปพลิเคชัน MONOMAX ต้องเป็น version ล่าสุดที่ โหลด จาก Google Play Store เท่านั้น ให้ ตรวจสอบอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. แอปพลิเคชัน MONOMAX ที่โหลดจาก Huawei App Gallery จะไม่สามารถ Cast ได้เนื่องจากอุปกรณ์ Huawei ไม่มี GMS
 3. อุปกรณ์ Huawei รุ่นที่ไม่มี GMS จะไม่สามารถใช้งานปุ่ม Cast ได้เนื่องจาก ไม่มี GMS
 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่รับ Cast
  1. ทำการตรวจสอบอุปกรณ์รับ ต้องเป็น Android TV ที่ผ่านการ Certified by Google โดย จะต้อง มี Logo Android TV ลักษณะดังนี้ ถ้าไม่มี แสดงว่าไม่ผ่าน Certified by Google จะใช้งาน รับ Cast ไม่ได้
  2. หรือ ถ้าไม่มีกล่องให้ดูจาก หน้า Home Screen ต้องมี ลักษณะ Home Screen แบบนี้ ถึงจะเรียกว่า Android TV Certified by Google
 5. เมื่อตรวจสอบ ครบแล้ว ให้ทำการ รีเซ็ต อุปกรณ์ ทั้งหมด ดังนี้
  1. รีเซ็ทเราท์เตอร์ โดยการปิดสวิตช์ ถอดปลั๊ก รอ 5 วินาที แล้ว เสียบใหม่ เปิดใหม่
  2. รีเซ็ทอุปกรณ์ รับ โดยการปิดสวิตช์ ถอดปลั๊ก รอ 5 วินาที แล้ว เสียบใหม่ เปิดใหม่
  3. รีเซ็ทโทรศัพท์ โดยการปิดสวิตช์ รอ 5 วินาที แล้วเปิดใหม่
 6. ตรวจสอบ wifi ต้องเป็น wifi hotspot ชื่อเดียวกัน ย่านความถี่เดียวกัน (คือ wifi มันจะมี wifi 2.4Ghz กับ 5Ghz เพื่อความชัวร์ควร connect ย่านความถี่เดียวกัน) 
 7. ตรวจสอบโดยการเปิดแอปพลิเคชัน youtube บน อุปกรณ์มือถือแล้ว ดูว่า มี ปุ่ม cast ขึ้นหรือไม่ ถ้ายังไม่มีให้ทำขั้นตอน 5,6 ใหม่จนกว่าจะได้ 
 8. ถ้าทำขั้นตอน 5,6 ซ้ำหลายรอบแล้วไม่ได้แสดงว่าอุปกรณ์รับ มีปัญหาให้เปลี่ยนที่อุปกรณ์รับ 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.