วิธีตรวจสอบแพ็คเกจ

วิธีตรวจสอบแพ็กเกจ บน Andriod TV

  1. Login แล้ว เลือก เมนูตั้งค่า
  2. เลือก ข้อมูลส่วนตัว

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.