จัดการโปรไฟล์

สร้างโปรไฟล์

 • เเอปพลิเคชัน MONOMAX บนมือถือ
  1. ไปที่เมนู Hamburger Icon (☰)
  2. เเตะที่รูปโปรไฟล์ หรือ  "เปลี่ยนโปรไฟล์"
  3. เเตะที่ สร้างโปรไฟล์
  4. ป้อนชื่อโปรไฟล์ เเละแตะบันทึก (หากต้องการหมวดสำหรับเด็ก ให้แตะที่ "สำหรับเด็ก")
 • เว็บไซต์ MONOMAX
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. ไปที่โปรไฟล์เเละเลือก "ข้อมูลส่วนตัว"
  3. เลือกเพิ่มโปรไฟล์
  4. ป้อนชื่อโปรไฟล์ เเละกดส่งข้อมูล (หากต้องการหมวดสำหรับเด็ก ให้กดที่ "สำหรับเด็ก")
 • แอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี
  1. เลือกสร้างโปรไฟล์ที่หน้าเลือกโปรไฟล์ 
  2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ โดยกดที่รูปหรือหากต้องการแก้ไขให้กด ไอคอนแก้ไข ด้านล่างรูป   
      

    

  3. ระบุชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการสร้างและกดบันทึก (หากต้องการสร้างสำหรับเด็กให้กด “ใช่”)
  4. หากต้องการแก้ไขให้ระบุชื่อโปรไฟล์และกดบันทึกหรือหากต้องการลบโปรไฟล์ให้เลือกลบโปรไฟล์ 
                    

แก้ไขหรือลบโปรไฟล์

 • เเอปพลิเคชัน MONOMAX บนมือถือ
  1. ไปที่เมนู Hamburger Icon (☰)
  2. เเตะที่รูปโปรไฟล์  หรือ "เปลี่ยนโปรไฟล์"
  3. เเตะที่เครื่องหมายเเก้ไข (รูปดินสอ)
  4. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
  5. หลังจากเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการปรับเเต่งหรือลบเสร็จแล้วให้เเตะที่ "เสร็จ"
 • เว็บไซต์ MONOMAX
  1. ไปที่เมนู Profile เลือก “ข้อมูลส่วนตัว”
  2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
  3. หากต้องการแก้ไขให้เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ หลังจากแก้ไขเสร็จให้กดส่งข้อมูล หรือหากต้องการลบโปรไฟล์ให้เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการลบ และกด “ลบโปรไฟล์”
 • แอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี
  1. เลือกที่โปรไฟล์ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
  2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการปรับแต่งหรือลบ
  3. หากต้องการแก้ไขให้ระบุชื่อโปรไฟล์และกดบันทึกหรือหากต้องการลบโปรไฟล์ให้เลือกลบโปรไฟล์

โปรไฟล์สำหรับเด็ก

 • เเอปพลิเคชัน MONOMAX บนมือถือ
  1.  ไปที่เมนู Hamburger Icon (☰)
  2.  เเตะที่รูปโปรไฟล์ หรือ  "เปลี่ยนโปรไฟล์"
  3. เเตะที่เครื่องหมายเเก้ไข (รูปดินสอ)
  4. เลือก “สำหรับเด็ก”
  5. กดบันทึก
 • เว็บไซต์ MONOMAX
  1. ไปที่เมนู Profile เลือก “ข้อมูลส่วนตัว”
  2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ
  3. กดที่ "สำหรับเด็ก"
  4. กดส่งข้อมูล
 • แอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี
  1. เลือกที่โปรไฟล์ด้านบนซ้ายของหน้าจอ หรือ เลือกเมนูตั้งค่า และ กดปุ่มเลือกโปรไฟล์
  2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการและกดไอคอนแก้ไขด้านล่างรูป
  3. กดที่ "สำหรับเด็ก"
  4. กดบันทึก
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.