ออกจากระบบ

เว็บไซต์ Monomax

  1. คลิกโปรไฟล์ที่อยู่ด้านบนขวาของหน้าจอ
  2. เลือก "ออกจากระบบ"
  3. ออกจากระบบสำเร็จ

แอปพลิเคชัน Monomax

  1. ไปที่เมนู Hamburger Icon (☰)
  2. เเตะที่ "ออกจากระบบ"
  3. ออกจากระบบสำเร็จ

แอปพลิเคชัน MONOMAX บนทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี

  1. ไปที่ตั้งค่าและเลือกออกจากระบบ หรือไปที่เครื่องหมายชัตดาวน์ 
  2. เเตะที่ "ออกจากระบบ"
  3. ออกจากระบบสำเร็จ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.