สมัครบัญชีบนแอปพลิเคชัน

อุปกรณ์ Android

 1. ไปที่ Google Play Store เเละพิมพ์ MONOMAX ในช่องค้นหา

 2. ดาวน์โหลดเเอปพลิเคชัน

 3. เปิดเเอพลิเคชัน เเล้วไปที่ "สมัครสมาชิก"

 4. จากนั้นสร้างบัญชีสมาชิกโดยระบุอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ เเละรหัสผ่าน 

 5. ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่เลือก
  • ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล
   • ตรวจสอบข้อความที่ได้รับในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
   • กดลิงค์ที่ได้รับเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
  •  ยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์
   • ตรวจสอบเลข OTP ที่ได้รับ
   • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

 6. หลังจากนั้นเลือกซื้อแพ็กเกจรับชมตามต้องการ สามารถดูแพ็กเกจรับชมที่ แพ็กเกจ MONOMAX

อุปกรณ์ iOS

 1. ไปที่ App Store เเละพิมพ์ MONOMAX ในช่องค้นหา

 2. ดาวน์โหลดเเอปพลิเคชัน

 3. เปิดเเอปพลิเคชัน เเล้วไปที่ "สมัครบัญชี"

 4. จากนั้นสร้างบัญชีสมาชิกโดยระบุอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ เเละรหัสผ่าน
 5. ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่เลือก
  • ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล
   • ตรวจสอบข้อความที่ได้รับในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
   • กดลิงค์ที่ได้รับเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
  • ยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์
   • ตรวจสอบเลข OTP ที่ได้รับ
   • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

 6. หลังจากนั้นเลือกซื้อแพ็กเกจรับชมตามต้องการ สามารถดูแพ็กเกจรับชมที่ แพ็กเกจ MONOMAX

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.